Raporlar

Aile Hekimliği kapsamındaki raporların düzenlenmesi ve gerektiğinde ilgili birime yönlendirilmesi yapılmaktadır.