Aile Hekimliği

ÖNCELİKLİ HASTALARIMIZ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile

  • Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),
  • Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
  • Hamileler
  • 65 Yaş üstü düşkün yaşlılar,
  • Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
  • Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,
Genel hizmeti aksatmayacak şekilde muayene ve diğer hizmetlerde öncelik hakkı tanınmaktadır.