Aile Hekimliği

Hasta Rehberi

Aile Hekimi kimdir?
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?
Aile Hekimliğinin temeli koruyucu sağlık hizmetidir. Kadın izlem, gebe izlem, lohusa izlem, bebek ve çocuk izlem ve aşılar, kronik hastalık izlemleri, kanser taramaları, yapılan eğitimler ile hedeflenen bireylerin sağlığını korumaktır. Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

Aile hekimliği uygulamasında hasta - hekim ilişkisi nasıldır?
Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir.

İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü:

Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının,

Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir.

Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Aile Hekimilği'ne başvuran hastaların diğer hastalara da empati yapabilmesi, yoğun günlerde öbür hastaların da kendileri gibi aile hekimine gereksinimleri olduğunu göz önünde bulundurması, aile hekiminin yanındaki hastayı sabırla beklemesi hizmet kalitesi açısından önemlidir.

Kişilerin aile sağlığı merkezindeki her türlü hizmetten yararlanabilmesi için nüfus cüzdanları ile başvurması yeterlidir.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

1-Gebe izlem, lohusa izlem
2-Bebek izlem, sağlam çocuk izlem
3-Aşı programlarımız; (Bebek , Çocuk ve Gebe aşıları.) (Gerekli durumlarda tetanoz ve Hepatit B aşıları yapılmaktadır.) 4-Aile planlaması hizmetleri
5-Halka sağlık eğitim ve bilgilendirmeleri
6-Polikilinik hizmetleri
7-Acil müdahaleler
8-Küçük cerrahi işlemler
9-Kan tetkiklerinin ve sonuçlarının alınması
10-Diğer kurumlarla yazışmalar(Gerekli durumlarda)
11-Sağlık raporları
12-Çeşitli konularda eğitim hizmetleri