Aşı Takvimi

Doğumda: Hastanede Hepatit B 1. Doz

1. Ay: Hepatit B 2. Doz

2. Ay:

 • BCG (Verem Aşısı)
 • 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Dozu
 • Konjuge Pnömokok Aşısı 1.dozu
4. Ay:

 • 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 2. Dozu
 • Konjuge Pnömokok Aşısı 2.dozu
6. Ay:

 • Hepatit B 3. Dozu
 • 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Dozu
 • Konjuge Pnömokok Aşısı 3.dozu
 • OPA (oral polio aşısı) 1.dozu
12. Ay:

 • 3′lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1.dozu
 • Konjuge Pnömokok Rapel (Pekiştirme Dozu)
 • Suçiçeği aşısı
18. Ay:

 • 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 4.dozu
 • Hepatit A 1.dozu
 • OPA (oral polio aşısı) 2.dozu
24. Ay:

 • Hepatit A 2.dozu
Ayrıca 9.Ayda kampanya Kızamık aşısı yapılmaktadır.

İlköğretim 1. sınıfa kadar Sağlık Bakanlığının uyguladığı başka aşı yoktur. Bu aşıların tamamı ücretsiz olarak soğuk zincir kurallarına titizlikle uyularak uygulanmaktadır.

Risk grubundakilere veya isteyenlere başka aşılar da uygulanabilir. Rotavirus , Hepatit A, Su çiçeği. Meningekok, Grip aşıları,… gibi. Bu aşıların ücret karşılığı alınarak soğuk zincir kuralları ile ASM ye getirilmesi durumunda isteyene uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole uyularak her eğitim yılı içinde ilköğretim okullarının 1. ve 8. sınıflarına aşı uygulaması yapılır.Aileler önceden bilgilendirilerek onayları alınır. Özel durumu olanlar ,bağışıklıkla ilgili hastalığı olanlar ve allerjisi olanların aile hekimlerinin bilgisi dahilinde aşısı yapılabilir.Aşının yapıldığı gün okulda olmayan ve aşısı yapılmayan öğrencilerin öğretmenleri tarafından velisiyle aile hekimlerine yönlendirerek aşılanmasının sağlanması gerekir.

İlkokul 1. Sınıfta:

 • Bir doz koldan Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı
 • Bir doz koldan difteri tetanoz aşısı
İlköğretim 8. sınıfta ise:

 • Bir doz koldan difteri tetanoz aşısı